Esteu aquí

Desolarts!

Davant la incoherència, expressat!

Veiem tots els dies a nostres barris que n'hi ha una invassió de solars i espais desolats, i com pareix que ens hem acostumat a que esta situació siga la normal. Amb aquesta convocatória es vol visibilitzar tot l'entramat de espais abandonats que poblen els barris del Plá, Carolines (alt i baix) i el barri de Sant Antó, sotmesos a l'especulació i degradació intencionada per part de les que es diuen "autoritats", que per nosaltres no son cap.

Les bases i més informació sobre aquest certamen fotogràfic podeu trobarla al seu blog:

http://desolats.wordpress.com/