Esteu aquí

¿Qué es una Radio Libre?

 

En una societat  altament centralitzada i informatitzada, on els mitjans privats i públics de comunicació són poder i estan al servici del poder, les RÀDIOS LLIURES sorgixen davant de la necessitat i el dret de tota persona individual o col·lectiva a expressar lliurement les seues opinions i criticar i oferir alternatives en tot allò que li afecta directament i indirectament.

Les ràdios lliures ens caracteritzem per:

- Un caràcter no professional, entenent que la comunicació no ha de ser un mitjà de lucre.

- Un funcionament autogestionat basat en la presa de decisions de forma directa per tots aquells que participen activament en la vida de la ràdio.

- Som autònoms. La ràdio lliure es constituïx al marge de tot grup de pressió polític o econòmic que puga o vullga alterar en el seu profit el missatge a difondre i, òbviament, rebutgem qualsevol tipus de publicitat directa o indirecta.

- La ràdio lliure és participativa. Està al servici de la comunitat

 

En una sociedad cuya realidad está altamente centralizada e informatizada, donde los medios privados y públicos de comunicación son poder y están al servicio del poder, las RADIOS LIBRES surgen ante la necesidad y el derecho de toda persona individual o colectiva a expresar libremente sus opiniones y criticar y ofrecer alternativas en todo aquello que le afecta directa e indirectamente.

Las radios libres nos caracterizamos por:

- Un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación no debe ser un medio de lucro.
- Un funcionamiento autogestionado basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos que participan activamente en la vida de la radio.
- Somos autónomos. La radio libre se constituye al margen de todo grupo de presión político o económico que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir y, obviamente, rechazamos cualquier tipo de publicidad directa o indirecta.
- La radio libre es participativa. Está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor/receptor.
- Las radios libres surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación.
- Finalmente nos definimos como radios libres de todo compromiso que no sea el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitación.

Las radios libres pretendemos potenciar toda una práctica de comunicación basada en un enfrentamiento radical contra todo tipo de relación social de dominación y, por tanto, apostamos por una forma de vida alternativa a la actual.